Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€350,- exclusief btw, inclusief lesmateriaal/boek t.w.v. €27,50

Open Boek: opleiding tot leescoördinator

Aanbieder: Forum Zoetermeer

Open Boek: opleiding tot leescoördinator is een opleiding (in vier dagdelen van 3 uur) voor leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.

Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school. Hij of zij draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier lezen en daardoor betere leesresultaten behalen. Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het onderhouden van gevarieerde boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

In de cursus Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Praktische informatie:
Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus.
Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. Hiervoor is 100% deelname aan de bijeenkomsten een randvoorwaarde.
Nascholing vindt elk jaar plaats d.m.v. netwerkbijeenkomsten.

De cursus is ontwikkeld door Stichting Lezen en wordt uitgevoerd door medewerkers van de bibliotheek.

Start schooljaar 2020-2021, data volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cursusleidster Monica van der Meer via monica.vandermeer@bibliotheek-zoetermeer.nl

Kosten:
€ 350,00 excl. btw

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
  • leerkrachten speciaal onderwijs
  • leerkrachten