spacer
Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€250,- per jaar excl. B.T.W.

Monitor

De "Monitor de Bibliotheek op School" maakt deel uit van de bredere aanpak "de Bibliotheek op School" en biedt inzicht in lees- en leengedrag, leesplezier en informatievaardigheden van leerlingen.

De monitor past binnen opbrengstgericht werken; het is een digitaal meetinstrument, ontwikkeld om inzicht te krijgen in de effecten van inspanningen op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Met de Monitor worden het lees- en leengedrag van leerlingen, leesbevorderingsactiviteiten van leerkrachten en het leesklimaat thuis in beeld gebracht. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om het lees- en mediabeleid van een school vorm te geven of aan te scherpen.

Na een intakegesprek met de leescoördinator worden leerkrachten van alle groepen uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen. Daarna vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een digitale vragenlijst in. De uitkomsten worden door de bibliotheek gepresenteerd op school.

De Monitor wordt jaarlijks afgenomen in de periode van december t/m januari.

De Monitor is vooral geschikt voor scholen die een opgeleide leescoördinator hebben (of de intentie hebben er een op te leiden) en beschikken over een actueel lees- of mediaplan. In februari 2018 start een volgende cursus Open Boek, opleiding tot leescoördinator. Aanmelden is mogelijk via deze webshop.

NB: Het leengedrag van leerlingen kan alleen inzichtelijk worden gemaakt indien er op school wordt gewerkt met SchoolWise!

Doelgroepen:
  • leerkrachten speciaal onderwijs
  • leerkrachten primair onderwijs