Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 300,- per jaar excl. btw

Monitor

De "Monitor de Bibliotheek op School" maakt deel uit van de bredere aanpak "de Bibliotheek op School" en biedt inzicht in leesplezier, lees- en leengedrag en informatievaardigheden van leerlingen, en het leesklimaat op school en thuis.

De monitor past binnen opbrengstgericht werken; het is een digitaal meetinstrument, ontwikkeld om inzicht te krijgen in de effecten van inspanningen op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om het lees- en mediabeleid van een school vorm te geven of aan te scherpen.

Indien gewenst wordt een teampresentatie verzorgd (half uur) waarin het hoe en waarom van de Monitor wordt toegelicht. Begin december worden, na authorisatie van de directeur, de leescoordinator en de leerkrachten (groepen 1-8) van de school uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen. De leerkrachten van de groepen 5-8 kunnen vervolgens hun leerlingen een digitale vragenlijst laten invullen.

De Monitor wordt jaarlijks afgenomen in de periode van december tot half februari. De resultaten worden vanaf april door de bibliotheek gepresenteerd op school.

De Monitor is vooral geschikt voor scholen die een opgeleide leescoördinator hebben (of de intentie hebben er een op te leiden) en beschikken over een actueel lees- of mediaplan. In februari 2020 start een volgende cursus ‘Open Boek, opleiding tot leescoördinator’. Aanmelden is mogelijk via deze webshop.

NB: Het leengedrag van leerlingen kan alleen inzichtelijk worden gemaakt indien er op school wordt gewerkt met SchoolWise!

Kosten:
€ 300,- excl. btw

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
  • leerkrachten speciaal onderwijs