Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis

Woorden koken met Vos en Haas

Leren lezen lijkt wel een beetje op koken; van losse letters leer je woorden 'koken'. Tijdens dit vrolijke introductiebezoek aan de bibliotheek gaan we met leerlingen van groep 3 woorden en zinnen 'koken'. De boeken van Vos en Haas van Sylvia Vanden Heede, vormen daarbij ons uitgangspunt.

Natuurlijk maken de kinderen tijdens dit bezoek ook kennis met de verschillende materialen in de bibliotheek (eerste leesboeken, prentenboeken, informatieve boeken) en leren ze waar deze boeken in de bibliotheek staan.

Ouders zijn belangrijk voor de leesopvoeding van hun kinderen. Zij zijn van harte uitgenodigd om dit bezoek bij te wonen.
Wilt u bij inschrijven vermelden hoeveel ouders u verwacht mee te brengen?

Periode: april - mei 2019
Duur: ca. 1 uur
Doelgroep: groep 3 basisonderwijs (middenbouw sbo)

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen speciaal primair onderwijs
Themalijn
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven