Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
. Gratis voor scholen met een Groepsabonnement
. €15,00 per collectie voor overige scholen

Lees je door de tijd - Boekenkisten 'Van de Grieken en de Romeinen tot gisteren'

Geschiedenis en verhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms is geschiedenis een boeiend verhaal, in andere gevallen wordt een bijzonder verhaal deel van de geschiedenis. Wie kent er niet 'Kruistocht in spijkerbroek' of 'Kruimeltje'? Prachtige verhalen waarin de geschiedenis op een ongedwongen manier wordt verteld. Voor leerlingen zijn deze boeken een verrijking van de geschiedenisles: ze kunnen zich verplaatsen in kinderen van hun leeftijd die in een andere tijd leefden, ze leren begrip opbrengen voor kinderen in andere situaties en het verleden gaat voor ze ‘leven’.

Deze prachtige verhalen hebben wij verzameld in 8 boekenkisten, ieder met een ander thema:
• Prehistorie en oudheid
• De vroege middeleeuwen
• De late middeleeuwen
• De gouden eeuw
• De patriotten en de Franse tijd
• Industriële revolutie
• De wereldoorlogen en Interbellum
• De wederopbouw en moderne tijd

Een kist bevat zo’n 25 boeken die geschikt zijn voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. Er zitten zowel leesboeken als informatieve boeken bij, denk aan 'De bende van Lijp Kot' en 'Wees blij dat je niet in een middeleeuwse gevangenis werkt!'.

Deze boekenkisten zijn voor CmK-scholen (Cultuureducatie met Kwaliteit) ontwikkeld, maar ook de overige scholen kunnen hier gebruik van maken. Neem hiervoor contact op met Monica, via e-mail monica.vandermeer@bibliotheek-zoetermeer.nl. De boekenkisten worden gratis op school bezorgd. In principe kan de kist voor minstens één maand geleend worden, maar in overleg is een langere leentermijn ook mogelijk. Vraag de boekenkist minimaal één maand van te voren aan en geef duidelijk aan om welk thema het gaat!

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Themalijn
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed