Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Uitleg over de kosten vindt u in de tekst

Lees je door de tijd - Boekenkisten

Aanbieder: Forum Zoetermeer

Geschiedenis en verhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie kent er niet 'Kruistocht in spijkerbroek' of 'Kruimeltje'? Prachtige verhalen waarin de geschiedenis op een ongedwongen manier wordt verteld. Voor leerlingen zijn deze boeken een verrijking van de geschiedenisles: ze kunnen zich verplaatsen in kinderen van hun leeftijd die in een andere tijd leefden, ze leren begrip opbrengen voor kinderen in andere situaties en het verleden gaat voor ze ‘leven’.

Deze prachtige verhalen hebben wij verzameld in acht boekenkisten, ieder met een ander thema:
• Prehistorie en oudheid
• De vroege middeleeuwen
• De late middeleeuwen
• De gouden eeuw
• De patriotten en de Franse tijd
• Industriële revolutie
• De wereldoorlogen en Interbellum
• De wederopbouw en moderne tijd

Bij de boekenkisten zijn speciale lessenreeksen ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. Deze lessen hebben als doel de collecties in de boekenkisten te introduceren en het literatuuronderwijs te verdiepen. Op deze manier worden zaakvakken en literatuur met elkaar gecombineerd. De lessenreeksen zijn gratis aan te vragen en door de leerkracht zelf uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk om hiervoor een bibliotheekmedewerker te vragen. De bibliotheekmedewerker kan de lessen uitvoeren of meer een coachende rol spelen. Daar zijn de volgende kosten aan verbonden:
€ 81,75 voor een les die uitgevoerd wordt door een bibliotheekmedewerker
€ 54,50 per uur voor een coachende rol voor en/of tijdens de les

Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Elke kist bevat zo’n 25 boeken die geschikt zijn voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. De boekenkisten worden gratis op school bezorgd. In principe kan de kist voor minstens één maand geleend worden, maar in overleg is een langere leentermijn ook mogelijk. Vraag de boekenkist minimaal één maand van te voren aan en geef duidelijk aan om welk thema het gaat! Geef bij de aanvraag ook aan of u gebruik wilt maken van de bijbehorende lessenreeks en in welke vorm.

Doelgroepen:
  • Kinderen 8 - 10 jaar
  • Kinderen 10- 12 jaar

Themalijn

  • inleven en waarderen
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed