Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis lesreeksen

Lees je door de tijd - Lesreeksen voor CmK-scholen

Aanbieder: Forum Zoetermeer

Bij onze boekenkisten die passen bij de verschillende geschiedenisperiodes zijn speciale lesreeksen ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. Deze lesreeksen hebben als doel de collecties in de boekenkisten te introduceren en het literatuuronderwijs te verdiepen en te borgen. Ze zorgen ervoor dat de leerlingen op een creatieve manier bezig zijn met taal en dat ze in contact komen met boeken die ze wellicht zelf niet snel zullen pakken. Op deze manier worden zaakvakken met elkaar gecombineerd: ze zijn zowel bezig met geschiedenis als taal. De lesreeksen zijn gratis aan te vragen.

De lesreeksen zijn als volgt opgebouwd: alle groepen beginnen met een introductieles over de boekenkist en eindigen met een les waarin alle lessen samenkomen. De lesreeks van groep 6 gaat over verschillende media waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan met het schrijven van een tekst. In groep 7 wordt een interview met een schrijver voorbereid, die daarna ook echt in de klas komt! In groep 8 wordt een vergelijking gemaakt tussen een boek en de verfilming en schrijven de leerlingen zelf een scenario.

Deze lesreeksen zijn door de leerkracht zelf uit te voeren, maar het is ook mogelijk om hiervoor een bibliotheekmedewerker te vragen. De bibliotheekmedewerker kan de lessen uitvoeren of meer een coachende rol spelen. Daar zijn de volgende kosten aan verbonden:

- Een les laten uitvoeren door een bibliotheekmedewerker kost €81,75 per les
- Een coachende rol voor en/of tijdens de les kost €54,50 per uur

Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Wanneer gekozen wordt voor 4 lessen door de bibliotheekmedewerker of 4 keer coachen, is één les gratis.

Geef in de aanvraag duidelijk aan voor welke optie wordt gekozen en voor welke groep de aanvraag is bedoeld. Vergeet niet ook de bijbehorende boekenkist aan te vragen! (zie onderstaande link voor de boekenkisten)

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6


Thema
  • geschiedenis
Themalijn

  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed