Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Voor dBos-school: Gratis
Voor niet dBos-school: € 25,-

Op zoek naar de Plancius!

Aanbieder: Forum Zoetermeer

‘Red de Plancius’ is een spannende game voor groep 7 waarbij de groep spelenderwijs een aantal mediavaardigheden en informatievaardigheden oefenen. De basis is het verhaal van de Plancius, een onderzoeksschip dat op de terugweg van Nova Zembla naar Nederland getroffen wordt door een mysterieuze ziekte: de gehele bemanning ligt ziek in bed!

De leerlingen moeten erachter zien te komen wat er aan de hand is en hoe ze weer veilig thuis kunnen komen. Op het schip zijn vier personages aanwezig: kapitein, matroos, journalist of wetenschapper. De leerlingen kiezen in groepjes een rol. Alle personages zijn aanwezig op het schip en hebben hun eigen verhaal. Vanuit het gekozen personage voeren de leerlingen een aantal opdrachten uit die leiden tot het veilig thuisbrengen van het schip.

Het spel is bedoeld om de informatievaardigheden bij kinderen te oefenen, op een boeiende en contextvrije manier. De antwoorden van de kinderen geeft stof tot een vervolggesprek-vervolglessen omtrent informatievaardigheden.

• Leerlingen primair onderwijs, groep 7
• Uitvoering programma in maart/april 2019
• Plaats van uitvoering is in het Forum
• Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur
• Maximaal aantal deelnemers: 30 leerlingen

SLO leerdoelen:
• De leerling zoekt efficiënt en effectief informatie.
• De leerling beoordeelt informatie kritisch en deskundig.
• De leerling gebruikt informatie juist en creatief.
• De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • beoordelen en reflecteren
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
 • kerndoel 42 oriëntatie op jezelf en de wereld; onderzoek doen
 • kerndoel 44 oriëntatie op jezelf en de wereld; relaties leggen
 • kerndoel 45 oriëntatie op jezelf en de wereld; problemen oplossen

Kerncompetenties mediawijsheid

 • apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • doelen realiseren met media
 • informatie vinden en verwerken
 • reflecteren op het eigen mediagebruik