Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Voor dBos-school: Gratis
Voor niet dBos-school: € 25,-

Aan boord van de Chocoladevloot!

Aanbieder: Forum Zoetermeer

Aan boord van de Chocoladevloot is een online game waarmee leerlingen van groep 5 spelenderwijs een aantal mediavaardigheden en informatievaardigheden oefenen. Met hun eigen digitale binnenvaartschip moeten de leerlingen in kleine groepjes ervoor zorgen dat ingrediënten als melkpoeder, cacao en suiker op tijd bij de chocoladefabriek aankomen om er chocola van te maken. Onderweg komen de leerlingen allerlei obstakels tegen. Zo moeten ze verschillende boeien herkennen, het anker en de roef juist op het schip plaatsen en het schip veilig door de sluis leiden. De benodigde informatie moet eerst worden opgezocht in een boek, in een filmpje of op een website.

De leerlingen gaan via de ingebouwde voorgeprogrammeerde zoekmachine informatie opzoeken over chocola en krijgen direct feedback over hun zoekstrategie. Door het uitvoeren van diverse proefjes en doe-opdrachten trainen ze ongemerkt hun onderzoekende en kritische houding.

Het spel is bedoeld om de informatievaardigheden bij kinderen te oefenen, op een boeiende en contextvrije manier. De antwoorden van de kinderen geeft stof tot een vervolggesprek-vervolglessen omtrent informatievaardigheden.

• Leerlingen primair onderwijs, groep 5
• Uitvoering programma vanaf november 2020
• Plaats van uitvoering is in het Forum
• Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur
• Maximaal aantal deelnemers: 30 leerlingen

SLO leerdoelen:
• De leerling zoekt efficiënt en effectief informatie.
• De leerling beoordeelt informatie kritisch en deskundig.
• De leerling gebruikt informatie juist en creatief.
• De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5

Beschikbaar in de periode:

Uitvoering programma vanaf november 2020

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • beoordelen en reflecteren
 • inleven en waarderen
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
 • kerndoel 42 oriëntatie op jezelf en de wereld; onderzoek doen
 • kerndoel 44 oriëntatie op jezelf en de wereld; relaties leggen
 • kerndoel 45 oriëntatie op jezelf en de wereld; problemen oplossen

Kerncompetenties mediawijsheid

 • apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • informatie vinden en verwerken
 • reflecteren op het eigen mediagebruik