Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis

Jas van Taal

De taalontwikkeling van jonge kinderen kan niet genoeg worden gestimuleerd. Voorlezen is leuk. Maar daarnaast kunnen we jonge kinderen stimuleren om zelf creatief met taal bezig te zijn.

Kinderen houden van nature van versjes en gedichten. En wat is er nu leuker dan zelf een gedicht maken?

In de poëzie workshops ‘Jas van Taal’ dagen we kinderen uit om samen een gedicht te maken rond een thema waar ze op dat moment mee bezig zijn.

Met een grote fysieke jas, voorzien van zakken waarin voorwerpen verborgen zijn, wordt de fantasie van kinderen geprikkeld. Samen met de kinderen wordt op een speelse manier samen een gedicht gemaakt.

Het stadsbrede project “Jas van Taal” is met een jaar verlengd. Wij willen dit project groots gaan afsluiten. Kinderdagverblijven en kleutergroepen kunnen in de periode september – november 2019 nog een gratis workshop poëzie aanvragen bij de bibliotheek. Deze workshops zijn gesubsidieerd door de gemeente Zoetermeer.


Doelgroep:
Kleuters, max 15 kinderen tegelijk.

Inhoud/thema:
Inhoudelijk kunnen we aansluiten bij alle thema’s van de Piramide methode

Duur van de workshop:
max. een half uur

Kosten:
Gratis

Doelgroepen:
  • Kinderen 2 - 4 jaar
  • Kinderen 4 - 6 jaar
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • peuters op de peuterspeelzaal (2-4 jaar)
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1