Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 78,-

Ouderbijeenkomst Mediawijsheid

Aanbieder: Forum Zoetermeer

Kinderen groeien op in een wereld vol van sociale media, games en oneindige toegang tot het internet.
Als ouder kan het een hele opgave zijn om het kind hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Hoeveel schermtijd per dag is gebruikelijk? Wat zijn leuke maar ook educatieve apps? Hoe is dat nou om als kind op social media te zitten? En hoe kan ik als ouder hier het beste mee omgaan? In een ongedwongen en prettige setting kunnen ouders ideeën en inspiratie opdoen omtrent mediaopvoeding.

Wat kun je verwachten?
Een ervaren mediacoach komt graag langs op school om tijdens een ouderbijeenkomst een sprankelende en interactieve bijeenkomst te organiseren, speciaal voor ouders. Het product is op maat. De school kan wensen en vragen van ouders inventariseren, de mediacoach kan vervolgens op deze specifieke onderwerpen ingaan.

Wanneer:
In overleg met de school, bijvoorbeeld een ochtend, middag of avond.

Waar:
Op school

Doelgroepen:
• Ontwikkeld voor ouders van groep 1 t/m groep 8

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • beoordelen en reflecteren
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
 • kerndoel 42 oriëntatie op jezelf en de wereld; onderzoek doen
 • kerndoel 44 oriëntatie op jezelf en de wereld; relaties leggen
 • kerndoel 45 oriëntatie op jezelf en de wereld; problemen oplossen

Kerncompetenties mediawijsheid

 • apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • doelen realiseren met media
 • informatie vinden en verwerken
 • reflecteren op het eigen mediagebruik